Hvad er ejendomsservice?

By | oktober 9, 2018

Ejendomsservice er den del af vedligholdelsen af en ejendom og ejendommens fællesarealer, der vedrører de daglige og regelmæssige opgaver, der skal gøre at en ejendom og fællesarealer vedligeholdes. Sådan kan du bredt definere ejendomsservice!

Du eller din ejendomsadministrator kan således selv stå for ejendomsservice. Der hvor mange fejler er ikke i viljen til selv at gøre de ting, der skal gøres, men måske snarere i tid og ressourcer. Derfor ansætter mange boliglaug og andelsforeninger ejendomsservicevirksomheder som eksempelvis Glad Ejendomsservice, som vi selv bruger (følg dette link for at se virksomheden) .

Hvilke opgaver omfatter ejendomsservice typisk?

Ovenfor har du en bred definition af ejendomsservice, men hvad omfatter ejendomsservice så i praksis. Det vil typisk være lidt forskelligt fra ejendom til ejendom, men det vil altid være baseret på forskellige behov. Der er dog nogle opgaver, der typisk går igen, dem får du en liste over her:

  • Trappevask – Dette er en klassiker. Der skal af og til vaskes trapper, og det indgår som en central del af langt de fleste opgaver med ejendomsservice i etagebygninger.
  • Vinduespudsning – I nogle opgaver er vinduespudsning begrænset til udvendig pudsning af vinduer, og i andre tilfælde gælder det både indvendig og udvendig pudsning af vinduer. Check altid lige dette med dit ejendomsserviceselskab inden du sætter en underskrift på aftalen.
  • Rengøring og vedligehold af gård – Hvis din ejendom har en gård tilknyttet vil der typisk også være en del arbejde relateret til denne del. Normalt vil det være de mest grundlæggende rengøringsopgaver som fejning og snerydning, men det kan også være vedligehold af grønne områder. Ved fælles gårdarealer så husk at checke med gårdlauget, hvordan fordelingen af opgaver er, da det kan være det er en fællestjans der udføres der.
  • Vedligehold af fortorv – Der skal fra tid til anden fejes og gøres lidt rent på fortorvet, men den virkelige fortorvsopgave ligger i de kolde vintermåneder, hvor der skal ryddes sne og saltes eller strøs sand eller grus ud på fliserne.
  • Aflæsning af fællesapparater – Der er typisk forskellige måleenheder tilknyttet din ejendom, og de hører til opgaverne i ejendomsservice. Det er ikke altid at selskaberne, der udfører ejendomsservice er lige klar på de her punkter, og derfor husk lige at høre dem om det indgår i jeres aftale, så I ikke får ekstra regninger den vej.
  • Forefaldende  forskelligt ejendomsservicearbejde – Det er her der kommer en masse alternativt og små opgaver ind såsom at skifte pærer, checke brandslukkere, vedligehold af ydre låse (ikke til lejlighederne selv).

Er du i tvivl om hvad du har behov for, så hør eventuelt 2-3 forskellige virksomheder om hvad de mener I har brug for. Husk at få det på skrift, og så kan du nemlig sammenligne de forskellige behovsudspeciferinger, og derved lave en passende beskrivelse af hvad I vil have inkluderet i jeres ejendomsservice.

Hvis du har nogle spørgsmål om ejendomsservice, så spørg endelig i kommentarfeltet nedenfor :-)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *